Bài viết & hướng dẫn

Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P3

HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH- CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU PHẦN III : CÁCH LOẠI RÊU HẠI VÀ CÁCH XỬ LÝ III. RÊU VÀ TẢO HẠI: 1. Rêu và tảo hại:        2. Các loài rêu, tảo hại:        Tảo nâu(Brown Algae):        Tảo đốm xanh(Green Spot Algae):        Tảo bụi xanh(Green Dust Algae):        Rêu sợi xanh ngắn (Fuzz…

Read more
Bài viết & hướng dẫn

Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P2

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH – CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU PHẦN II : Tiềm Hiểu Chuyên Sâu Về Các Thông Số Trong Thủy Sinh II. CÁC THÔNG SỐ THỦY SINH VÀ CÁCH NHẬN BIẾT THIẾU HỤT 1. GH, KH, PH và TDS:      a.GH:       b.KH:      c. pH        d. TDS:        2. Amoniac, Nitrite, Nitrate:        a.…

Read more
Bài viết & hướng dẫn

Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P1

HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH- CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I Chơi thủy sinh bắt nguồn đầu tiên từ ông Takashi Amano ở nhật bản. Tép amano chính là do ông phát hiện ra và sử dụng khả năng diệt rêu của nó trong hồ thủy sinh của ông. Ông có…

Read more