Tổng Hợp Kiến Thức Thủy sinh Cơ Bản đến Chuyên Sâu ( A-Z ) P2

  HƯỚNG DẪN VỀ THỦY SINH – CƠ BẢN VÀ CHUYÊN SÂU PHẦN II : Tiềm Hiểu Chuyên Sâu Về Các Thông Số Trong Thủy Sinh II. CÁC THÔNG SỐ THỦY SINH VÀ CÁCH NHẬN BIẾT THIẾU HỤT 1. GH, KH, PH và TDS:      a.GH:       b.KH:      c. pH        d. TDS:        2. Amoniac, Nitrite, Nitrate:        a.…