• 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Tấn Phong
 • Sản phẩm: Cá Chép Nhật,Cá Chép Nam Dương, Cá Koi
 • Quy mô trại : 55.000 m2
 • Địa chỉ: A3/69 Ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Đỗ Quang Hùng
 • Sản phẩm : Cá Chép Nhật
 • Quy mô trại : 20.000 m2
 • Địa chỉ: B8/199A ấp 2, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Lê Đình Thịnh
 • Sản Phẩm: Cá chép nhật, cá bảy màu, cá buồm , cá hỏa tiễn, cá chuột thái lan, cá chân châu, cá bình tích
 • Quy mô trại: 40.000 m2
 • Địa chỉ: ấp 1, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Đức Trí
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật, cá Chép Nam Dương
 • Quy mô trại: 20.000 m2
 • Địa chỉ: A2/57 Xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Cường Cá Cảnh Vina FishFam
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật, Bình tích, Neon, Ông Tiên
 • Quy Mô: 12.000 m2
 • Địa chỉ: A6/174, Xã Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Trần Văn Vinh
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật, Cá Nam Dương
 • Quy Mô :10.000m2
 • Địa Chỉ: A4/83, Ấp 1, Xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Điền Trang
 • Sản Phẩm: Cá Bảy Màu, xiêm, bướm
 • Quy Mô: 8.000
 • Địa chỉ: D18/507B ấp 4, Xã Phong Phú , Huyện Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Văn Ba
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật
 • Quy Mô:  8.000 m2
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Hoàng Nhung
 • Sản Phẩm : Cá Chép Nhật
 • Quy Mô: 6.500
 • Địa Chỉ: 161c/7 Xã An phú Tây, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Dương Văn Cường
 • Sản Phẩm: Cá Bảy Màu, Trân Châu, Cá Hồng Kim, Hắc Kim, Bạch Kim
 • Quy mô: 5000 m2
 • Địa chỉ: A17/515 ấp 1, Phong Phú, Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Lê Thanh Phong
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật
 • Quy Mô: 5.000
 • Địa Chỉ: A4/83/1B Xã Bình Lợi, Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Ba Quyền
 • Sản Phẩm: Cá Chép Koi, Ba Đuôi
 • Quy Mô: 4.000
 • Địa Chỉ: ấp 1, Xã Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 • 13.Trại Cá Nguyễn Ngọc Xuân
 • Cá Chép Nhật, cá La Hán, Cá Bảy Màu
 • Quy mô: 4.000 m2
 • Địa chỉ: 159C/6 ấp 3,xã an phú tây, Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Huỳnh Văn Lượm
 • Sản Phẩm: Cá Chép Nhật
 • Quy Mô: 3.000 m2
 • Địa chỉ: A1/6A Bình Lợi, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Trại Cá Vũ Văn Cường
 • Sản Phẩm: Cá Bảy Màu
 • Quy Mô: 3.000 m2
 • Địa chỉ: E6, ấp 5, Xã Lê Minh Xuân, Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Văn Thà
 • Sản Phẩm: Cá Ba Đuôi, Chép Nhật, Chuột, Cánh buồm, Bảy Màu, Nam Dương, Hỏa Tiển
 • Quy Mô: 50.000 m2
 • Địa Chỉ: B8B/206 ấp 2 Tân Nhựt, Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Thanh Phong
 • Sản Phẩm: Cá Betta dumbo tai voi
 • Quy mô: 1.000 m2
 • Địa Chỉ: 170/5/7 Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Ba Sang
 • Sản Phẩm: Cá Xiêm Thái Đuôi Dài
 • Quy Mô: 1.000
 • Địa Chỉ: C4/98A Tân Liêm, Xã Phong Phú, Bình Chánh, TP.HCM
 1. Hợp Tác Xã Sinh Vật Cảnh Sài Gòn
 • Sản Phẩm: Cá Chép Koi, Ông Tiên, Bảy Màu, Xe Can, Cánh Buồm, Chuột, Hồng kim, Chân Trâu
 • Quy Mô: 100.000 m2
 • Địa Chỉ: Tổ 7, ấp Cây Trôm, Xã Phước Hiệp, Củ Chi, TP.HCM
 1. Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Cá Kiểng
 • Sản Phẩm: (Tứ Vân, Neon, Trân Châu, Bảy màu.. Khoảng 200 Loại)
 • Quy Mô: 120.000m2
 • Địa Chỉ: 79 Lê Thị Siêng, ấp Tiền, Xã Tân Thông Hội, Củ Chỉ
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Đồng Khởi
 • Sản Phẩm: Cá Cánh Buồm, Hồng Đào, Xecan
 • Quy mô: 10.000 m2
 • Địa chỉ: ấp Xóm Mới, Xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, HCM
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Văn Dũng
 • Sản Phẩm: Cá phượng hoàng
 • Quy Mô: 10.000 m2
 • Địa chỉ: 34 Đường 694, ấp Bình Thượng 1, Xã Thái Mỹ, Củ Chi, TP.HCM
 1. Trại Cá Thanh Điệp
 • Sản Phẩm: Cá Chép Coi
 • Quy Mô: 10.000 m2
 • Tổ 2, Canh lý, Xã Nhuận Đức, Củ Chi , HCM
 1. Trại Cá Cảnh Mạnh Long
 • Sản Phẩm: Cá Rồng
 • Quy Mô: 8.000 m2
 • Địa chỉ: ấp Bàu Điều Thượng, Xã Phước Thạnh, Củ Chi, TP.HCM
 1. Trại Cá Cảnh Nguyễn Văn Huấn
 • Sản Phẩm: Cá coi
 • Quy mô: 7.000
 • Địa Chỉ: ấp Đồn, Xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, HCM

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment