Bài viết & hướng dẫn

Cách trị rêu hại cho hồ thủy sinh hiệu quả nhất

CÁC LOẠI RÊU HẠI TRONG HỒ THUỶ SINH Trong quá trình chơi hồ thủy sinh, một điều không mong muốn xảy đến chính là việc xuất hiện của các loại rêu tảo có hại ảnh hưởng đến môi trường nước, gây hại cho các loài cá cảnh và làm mất cảnh quan hồ thủy sinh…

Read more