Showing all 7 results

Cây Xà Lách Nhật

70.000

Cây Xà Lách Nhật là loài cây thủy sinh đẹp được trồng vị trí hậu cảnh,hoặc trung cảnh trong hồ thủy

Cây Xà Lách Nhật

70.000

Cây Xà Lách Nhật là loài cây thủy sinh đẹp được trồng vị trí hậu cảnh,hoặc trung cảnh trong hồ thủy

hạt ngưu ma chiên cao

50.000

Hạt giống ngưu mao chiên lùn xòe dùng để trải nền, thuộc họ cỏ lúa nên rất dễ mọc và đẹp, thích hợp với hầu hết các hồ thủy sinh.

Dùng để trồng tiền cảnh cho hồ thủy sinh.

hạt ngưu ma chiên lùn xoè

50.000

Hạt giống ngưu mao chiên lùn xòe dùng để trải nền, thuộc họ cỏ lúa nên rất dễ mọc và đẹp, thích hợp với hầu hết các hồ thủy sinh.

Dùng để trồng tiền cảnh cho hồ thủy sinh.